Wednesday, 05/10/2022 - 22:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Sơn

Trường TH số 1 Phước Sơn với việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong năm học 2022 - 2023

Thực hiện Công văn số 148PGD- ĐT ngày 25/03/2022 về việc hướng dẫn chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023.

Trường tiểu học số 1 Phước Sơn  hướng dẫn chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023. với những nội dung cụ thể như sau:

         Lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Nghiên cứu các đầu sách, đối chiếu với chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK. Chọn ra bộ sách lớp 3 phù hợp với chủ đề giảng dạy.

         - Tổ chức thực hiện lựa chọn SGK lớp 3 năm học 2022-2023 theo đúng
quy trình hướng dẫn tại Thông tư số  25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 về Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

        - Việc  nhà trường được chủ động lựa chọn SGK và tham mưu đề xuất với Phòng, Sở GD&ĐT để lựa chọn bộ sách phù hợp là điều hết sức cần thiết. Bởi mỗi nhà trường, ngoài những yếu tố về kinh tế chính trị giống nhau thì còn có những đặc thù khác biệt về địa hình, phong tục tập quán, di sản, truyền thống văn hoá, lịch sử… Vì vậy lựa chọn SGK phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường không những mang tính khả thi mà còn góp phần đạt được mục tiêu và hiệu quả giáo dục tốt nhất.

     Lựa chọn SGK phù hợp không những giúp cho các trường thuận lợi trong triển khai nội dung bài học mà còn giúp học sinh lĩnh hội kiến thức kỹ năng một cách thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Và trong quá trình thực hiện nội dung chương trình, nhà trường sẽ có điều kiện thuận lợi để tổ chức các tiết học trên thực tế, thực địa. Và như vậy, việc đạt được mục tiêu của tiết dạy cũng dễ dàng hơn, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục nói chung.Lựa chọn được SGK sử dụng ổn định sẽ tránh lãng phí và giúp thầy cô giáo, nhà trường nghiên cứu bài dạy, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức mỗi tiết học ổn định hơn. SGK được lựa chọn sau khi đã hội ý trong các buổi tập huấn từ chuyên môn tổ đến nhà trường và được chia sẻ, đóng góp ý kiến. Như vậy, mỗi tiết học, về phương pháp, cách thức tổ chức, sẽ mỗi ngày một hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng.

- Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường do Hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng có 15 thành viên, gồm có phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học

- Nhiệm vụ của Hội đồng: Lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 về Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đề xuất danh mục sách giáo khoa đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Quy trình lựa chọn sách giáo khoa:

+ Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, trong biên bản sắp xếp theo thứ tự  các bộ sách đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp.

+ Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

       + Hiệu trưởng công bố công khai danh mục sách giáo khoa mà hội đồng lựa chọn và niêm yết tại văn phòng trường.

      - Trong quá trình lựa chọn SGK, nhà trường đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Bình Định, Phòng GD&ĐT Tuy Phước. Cụ thể, Sở GD&ĐT Bình Định  đã ban hành dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK lớp 3 năm 2022 - 2023. Phòng GD&ĐT Tuy Phước  ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết, giúp đỡ  nhà trường có đủ 3 bộ sách. Quy trình thực hiện rõ ràng nên nhà trường dễ dàng trong việc lựa chọn SGK lớp 3 năm học mới 2022 - 2023

Nhà trường có đủ 3 bộ SGK được Bộ GD&ĐT phê duyệt và hội đồng lựa chọn SGK đã phân cho các tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu, thảo luận để đánh giá SGK các môn học theo tiêu chí lựa chọn.

*Quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 3

Sau khi nhận được 3 bộ sách giáo khoa, nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể cho từng khối đọc và nghiên cứu tại trường.Tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và nhận xét sách giáo khoa của các môn học theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

Bộ sách Chân trời sáng tạo

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ sách Cánh Diều

     Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Tổ trưởng gửi biên bản của tổ chuyên môn về nhà trườngHọp tổ chuyên môn , thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định. Tổ chuyên môn lựa chọn SGK có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, mỗi GV đã được nghiên cứu từng bộ sách và nêu ý kiến. Nhà trường có mời Ban đại diện CMHS của trường (Trưởng ban ĐDCMHS). Ban đại diện đều là những người có hiểu biết trong giáo dục nên đã đưa ra được các ý kiến trong quá trình nghiên cứu từng bộ sách giáo khoa. Hội đồng lựa chọn SGK của trường làm việc nghiêm túc, đúng quy trình, tất cả đều nêu cao tinh thần trách nhiệm.

      Sau khi hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm lựa chọn SGK, đã thống nhất chọn SGK sử dụng trong năm học 2022- 2023 và tiến hành công bố, công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường và niêm yết tại bảng công khai trong phòng họp Hội đồng.

* Khó khăn: Trong quá trình nghiên cứu SGK không có SGV, tài liệu bổ trợ nên việc lựa chọn SGK cũng gặp không ít khó khăn. Chưa dạy thử nghiệm nên việc lựa chọn SGK cũng có những áp lực cho Hội đồng. Thời gian để chọn SGK khá ngắn, mà giáo viên phải nghiên cứu số lượng đầu sách khá nhiều, tổng 3 bộ sách , mỗi bộ có 11 môn học và hoạt động giáo dục. Do đó, giáo viên khó có thể nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng được.

     Nhà trường đăng ký chọn  hộ SGK lớp 3 cho học sinh toàn trường về Phòng Giáo dục và thông báo tới phụ huynh có con em vào học lớp 3 năm học 2022 - 2023. Đồng thời nhà trường trang bị SGK, SGV, tài liệu bổ trợ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của GV, HS lớp 3 trong năm học 2022 - 2023.

     Sau khi thành lập Hội đồng để lựa chọn SGK thì Hội đồng thống nhất với kết quả lựa chọn SGK dành cho học sinh lớp 3  sử dụng trong trường năm học 2022- 2023 là Bộ sách  Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ sách giáo khoa lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Trong quá trình lựa chọn SGK mới, nhà trường xác định đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bởi chỉ khi lựa chọn bộ sách phù hợp nhất thì mới có thể có kế hoạch giảng dạy cũng như lựa chọn phương pháp hình thức dạy học phù hợp để triển khai ở cơ sở của mình. Việc lựa chọn bộ sách phù hợp nhất còn giúp thầy cô lựa chọn được phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy năng lực của từng đối tượng học sinh. Qua đó cũng tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực, giúp các em đạt mục tiêu bài học cũng như mục tiêu của chương trình giáo dục đề ra.

Với tất cả các lý do trên, chúng tôi tự tin lựa chọn được sách phù hợp cho học sinh, giáo viên của mình thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hồng Trinh

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trinh
Bài tin liên quan
Thông báo, phổ biến

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 44
Tháng 10 : 226
Năm 2022 : 9.576