Friday, 03/02/2023 - 07:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Sơn

Video Bài giảng tham gia Cuộc thi " THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ " của Bộ Giáo Dục

Trường tiểu học số 1 Phước Sơn đã tham gia cuộc thi " THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ " của Bộ Giáo Dục với  tác phẩm: 

 Video Bài giảng Môn Hoạt động trải nghiệm ở lớp 1. Bài: Quê hương tươi đẹp.  Giáo viên: Đỗ Giang Vũ ( Trình bày + thuyết minh)

Video liên quan